Οικοδομικά υλικά

Τσιμέντα, αμμοχάλικα, τούβλα, τσιμεντόλιθοι, κ.α.Τσιμέντα, αμμοχάλικα, τούβλα, τσιμεντόλιθοι, κ.α.

Τσιμέντα, αμμοχάλικα, τούβλα, τσιμεντόλιθοι, ασβέστης, μαρμαρόσκονη, άμμος θαλάσσης, ψηφίδα, γύψος.


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr