Πλέγματα – Δίχτυα

Υυαλόπλεγμα – ΝευρομετάλΥυαλόπλεγμα – Νευρομετάλ

Υαλόπλεγμα και νευρομετάλ για οπλισμό σοβάδων.


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr