Δεξαμενές (νερού – πετρελαίου)

Μπετονάκι καυσίμων.Μπετονάκι καυσίμων.

Μπέτονάκι καυσίμων χωριτικότητας 5litra και 10litra με ρουτσούνι για ανεφοδιασμό όχηματων.


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr