Υδραυλικά

Σωλήνες κατεβασιάς σε χρώμα χαλκού και αλουμινίου.Σωλήνες κατεβασιάς σε χρώμα χαλκού και αλουμινίου.

  • Σωλήνες πλαστικές PVC σε χρώμα χαλκού και αλουμινίου.
  • Οι σωλήνες βγαίνουν σε βέργα 3 μέτρων και η διτομή τους είναι Φ80.
  • Οι σωλήνες συνοδεύονται απο τα αντίστoιχα εξαρτήματα (π.χ. γωνίες 90,67 ,μούφες ,ημιταύ,στηρίγματα) στο ίδιο χρώμα.
  • Οί σωλήνες έχουν ιδιαίτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr