Περσίδες εξαερισμού

Περσίδες ανοξείδωτεςΠερσίδες ανοξείδωτες

Περσίδες ανοξείδωτες Ø100, Ø125


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr