Σχάρες

Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες ηλεκτροπρεσσαριστές.Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες ηλεκτροπρεσσαριστές.

Οι Ηλεκτροπρεσσαριστές Σχάρες είναι συγκολλημένες σε κάθε κόμβο (λάμας-εγκαρσίου) γεγονός που εξασφαλίζει την διατήρηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων της Σχάρας μετά από οποιαδήποτε κατεργασία και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι Σχάρες αυτές παρουσιάζουν υψηλή σταθερότητα και βέλτιστη διανομή φορτίων.


χαρακτηριστικά :

Σχάρες ηλεκτροπρεσσαριστές ΗΚΠ-Α με λάμα στήριξης 25/2mm ,25/3mm , 30/3mm με βροχίδα αξονική 34x38mm ,γαλβανισμένες εν θερμώ σε τυποποιημένες διαστάσεις.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr