Τρικάλων 18 Γέρακας | Δευτέρα-Σάββατο: 7πμ - 3μμ | τηλ. 210 6611953 - fax. 210 6612132     

Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες ηλεκτροπρεσσαριστές.

Σχάρες /

Οι Ηλεκτροπρεσσαριστές Σχάρες είναι συγκολλημένες σε κάθε κόμβο (λάμας-εγκαρσίου) γεγονός που εξασφαλίζει την διατήρηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων της Σχάρας μετά από οποιαδήποτε κατεργασία και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι Σχάρες αυτές παρουσιάζουν υψηλή σταθερότητα και βέλτιστη διανομή φορτίων.

Σχάρες ηλεκτροπρεσσαριστές ΗΚΠ-Α με λάμα στήριξης 25/2mm ,25/3mm , 30/3mm με βροχίδα αξονική 34x38mm ,γαλβανισμένες εν θερμώ σε τυποποιημένες διαστάσεις.

 

 

B.A.1. Σχάρες γαλβανιζέ

B.A.2. Σχάρες γαλβανιζέ με τελάρο

B.A.3. Σχάρες γαλβανιζέ με φτερό

B.A.4. Σχάρες από πρεσσαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

B.A.5. Σχάρες γαλβανιζέ Β.Τ. για τσιμεντένια φρεάτια

B.A.6. Σχάρα Γαλβανιζέ Β.Τ. Αντικλεπτική

Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Τρικάλων 18 – Γέρακας

τηλ. 210 6611953
fax. 210 6612132

email: info (at) plystakas.gr

.
.




© Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ - 2017