Υλικά στεγάσεως

Πολυεστερικά ρολά.Πολυεστερικά ρολά.

Πολυεστερικά ρολά διαφανή μεγάλης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα πολυεστερικά ρολά υπάρχουν σε πλάτη 1,00 μ. , 1,50μ. και 2,00μ. σε κυμματοειδές λούκι

και σε πλάτος 1,50μ. σε ίσιο.


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr