Τρικάλων 18 Γέρακας | Δευτέρα-Σάββατο: 7πμ - 3μμ | τηλ. 210 6611953 - fax. 210 6612132     

Έτοιμοι σοβάδες, κόλλες πλακιδίων, βελτιωτικά πρόσμικτα μπετόν και κονιαμάτων, τσιμεντοειδή μονωτικά και τσιμέντο ταχείας πήξεως

Στεγανωτικά-Τσιμεντοειδή. /

προιόντα ISOMAT

RAPICRET 5Kgr. ταχύπηκτο ,ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

STUCCOCRET 4Kgr. ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος.

DUROCRET-PLUS 5Kgr. ρητινούχο , ινοπλισμένο , επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

MULTIFILL 2-5mm 5Kgr. ρητινούχος αρμόστοκος πλακιδίων.

AQUAMAT 5Kgr. επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα.

AK-10 5Kgr. Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων.

UNICRET-FAST 5Kgr. Ταχύπηκτος , λευκός , επισκευαστικός σοβάς.

AQUAFIX 1Kgr.,5Kgr. ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο.

ISOFLEX 1Kgr. ,5Kgr. επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών.

ADIPLAST Ikgr.,5Kgr. οικοδομική ρυτίνη.

Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Τρικάλων 18 – Γέρακας

τηλ. 210 6611953
fax. 210 6612132

email: info (at) plystakas.gr

.
.
© Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ - 2017