Πλέγματα – ΔίχτυαΠλέγματα – Δίχτυα

Πλέγματα οικοδομικά: μάυρο πλέγμα Τ92 και γαλβανιζέ πλέγμα για οπλισμό σε στρώσεις δαπέδων.

Πλέγματα για οπλισμό σοβάδων: υαλόπλεγμα και νευρομετάλ.

Δίχτυα σκιάσεως για πέργολες. Δίχτυα για προστάσια σε μπαλκόνια. Δίχτυα προστάσιας σε οικόδομες. κ.λ.π

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr