Αεραγωγοί – καμινάδες

Μπουριά εμαγιέ μαύρου χρώματος.Μπουριά εμαγιέ μαύρου χρώματος.

Μπουριά εμαγιέ μαύρου χρώματος σε Φ120 και Φ150.

Τα μπουριά Φ120 βγαίνουν σε διαστάσεις 0,30m , 0,60m και 0,90m.

Τα μπουριά Φ150 βγαίνουν σε διαστάσεις 0,45cm και 0,90cm.


φωτογραφίες :

Ταύ εμαγιέ με τάπα καθαρισμού.

Ήτα εμαγιέ.

Γωνίες εμαγιέ 45 και 90.

Ροζέτα εμαγιέ.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr