Είδη εδαφοκάλυψης

Νάυλον εδαφοκάλυψης.Νάυλον εδαφοκάλυψης.

  • Το νάυλον εδαφοκάλυψης τοποθετείται σε κήπους πάνω στο χώμα εμποδίζοντας την εμφάνιση των χόρτων.
  • Διατίθεται σε κουλούρα πλάτους 1,00μ. 1,50μ. 2,00μ. και μήκους 100μ.

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr