Υδραυλικά

Ταμπουρέτα – κλαπέτα – βαλβίδες αντεπιστροφήςΤαμπουρέτα – κλαπέτα – βαλβίδες αντεπιστροφής

 


φωτογραφίες :

Ταμπουρέτο υπονόμων

κλαπέτα δεξαμενών – βόθρων

μηχανοσίφωνας με αντεπίστροφό κλαπέτο REDI.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr