Υδραυλικά

Σιφώνια, μηχανοσίφωνες.Σιφώνια, μηχανοσίφωνες.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr