Νάυλον.

  • Χοντρό οικοδομικό νάυλον σε ρολά πλάτους 4,00μ. 8,00μ.
  • Νάυλον ψιλό για μπογιατζίδες  διαστάσεων 4,00μx5,00μ.

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr