Αεραγωγοί – καμινάδες

Τσιμεντένιες καμινάδεςΤσιμεντένιες καμινάδες

Τσιμεντένιες καμινάδες μονού και διπλού τοιχώματος.

Καμινάδες 20×20 , 25×25 , 30×30 και Ø210 , Ø270 , Ø310


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr