Σχάρες

Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες πρεσσαριστές.Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες πρεσσαριστές.

Οι Πρεσσαριστές Σχάρες κατασκευάζονται από διαμήκεις και εγκάρσιες λάμες με την μέθοδο τους πρεσσαρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκάρσιες λάμες πρεσσάρονται και βυθίζονται σε προκατασκευασμένες ειδικού σχήματος εγκοπές, στο πάνω μέρος των διαμηκών λαμών και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους ή ορθογωνικούς βρόγχους.

Αυτή η μέθοδος παραγωγής, εξασφαλίζει την γρήγορη, οικονομική και ποιοτική παραγωγή σχαρών, χωρίς συγκόλληση στους κόμβους και δίνει την δυνατότητα παραγωγής πολύ στενών βροχίδων.


χαρακτηριστικά :

Οι τυποποιημένες διαστάσεις διαθέτουν λάμα στήριξης 25/2 mm ή 25/3 mm με βροχίδα 50x 11 mm και περιφερειακά ειδικό προφίλ Τ25.

Οι πρεσσαριστές σχάρες είναι οι καταλληλότερες για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας πεζών.


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr


περισσότερα προϊόντα για:
Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες πρεσσαριστές.

Β.Ε.1 Σχάρες γαλβανιζέ.

Β.Ε.2 Σχάρες γαλβανιζέ με τελλάρο.