Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα σχισμής-slot.

3.Σχάρα σχισμής για τοποθέτηση κονιαμάτων τύπου Γ(6εκ.).3.Σχάρα σχισμής για τοποθέτηση κονιαμάτων τύπου Γ(6εκ.).

Η σχάρα αυτή είναι κατάλληλη για πατητές τσιμεντονοκίες ,βιομηχανικά δάπεδα και κυβόλιθους.

• Αντοχή σε φορτίο: A15-EN 1433, L15-EN1253-4
• Διαστάσεις σχάρας  Μήκος: 0,5m , Πλάτος: 127mm , Συνολικό ύψος σχισμής: 80mm
• Διάσταση σχισμής  Άνοιγμα σχισμής: 12mm X 47mm , Ύψος σχισμής: 60mm(συν το ύψος του καναλιού)


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις(mm).Πλάτος(mm).Ύψος(mm).Συνολικό ύψος με την σχάρα σχισμής(mm).Μήκος(mm).Πλάγια απορροή καναλιού(mm).Απορροή από κάτω (mm).
Α135(εσωτερικό 98)60(εσωτερικό 35)120500σε Φ40σε Φ100
Β135(εσωτερικό 94)95 (εσωτερικό 50)1551000σε Φ60σε Φ75,Φ100
Γ135(εσωτερικό 94)120 (εσωτερικό 75)1801000σε Φ75σε Φ75,Φ100
Δ135(εσωτερικό 94)180 (εσωτερικό 135)2401000σε Φ75σε Φ75,Φ100

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr