Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πολυμερικού μπετού με μεταλλική σχάρα

C.B.1. Κανάλι από πολυμερικό μπετόν X-Self κλάσεως Α15C.B.1. Κανάλι από πολυμερικό μπετόν X-Self κλάσεως Α15

.


χαρακτηριστικά :

Με γαλβανισμένη σχάρα

Πλάτος:130mm
Βάθος:115mm
Μήκος:500mm


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr