Β.Ε.1 Σχάρες γαλβανιζέ.

.


χαρακτηριστικά :

Σχάρες πρεσσαριστές γαλβανισμένες εν θερμώ με λάμα στήριξης 25/2 και 25/3  με βροχίδα 50×11 mm με προφίλ Τ25 στις παρακάτω διαστάσεις.

Διαστάσεις(mm).Πλάτος σχάρας.Μήκος σχάρας.ύψος σχάρας/Πάχος λάμας.Αντοχή.Βάρος σχάρας.
200x1000200100025/2500kgr ανα τροχό.4,9kgr
248x1000248100025/3500kgr ανα τροχό.8,8kgr

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr


περισσότερα προϊόντα για:
Σιδερένιες γαλβανιζέ σχάρες πρεσσαριστές. :

Β.Ε.1 Σχάρες γαλβανιζέ.

Β.Ε.2 Σχάρες γαλβανιζέ με τελλάρο.