Φρεάτια – Καλύμματα Φρεατίων / Τσιμεντένια φρεάτια

D.H.1. Τσιμεντένια Φρεάτια ΥδρομετρητούD.H.1. Τσιμεντένια Φρεάτια Υδρομετρητού

Τσιμεντένια Φρεάτια Υδρομετρητού Με Μαντεμένιο Καπάκι, Κλάσεως Α15, Β125


χαρακτηριστικά :

διαστάσεων:

300mm x 300mm
350mm x 350mm


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr