Φρεάτια – Καλύμματα Φρεατίων / Φρεάτια για γέμισμα – πλαστικά

D.G.1. Φρεάτια για γέμισμα πλαστικά με βίδα στη μέσηD.G.1. Φρεάτια για γέμισμα πλαστικά με βίδα στη μέση

.


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (mm) εσωτερικές εξωτερικές
200×200 160×160 200×200
300×300 250×250 300×300
400×400 350×350 400×400

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr