Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πλαστικά με μεταλλική σχάρα.

C.C.8. Κανάλια πλαστικά με μεταλλική σχάρα inox κλάσεως Α15 και κλειδιά στερέωσης.C.C.8. Κανάλια πλαστικά με μεταλλική σχάρα inox κλάσεως Α15 και κλειδιά στερέωσης.

Τα κανάλια είναι κατασκευασμένα από ABS, έχουν την δυνατότητα γωνιακής σύνδεσης χωρίς ειδικό εξάρτημά, και την δυνατότητα κάθετης απορροής σε Φ80,Φ100,Φ125 και πλάγιας απορροής σε Φ60,Φ75,Φ100 με ειδικό τερματικό. Τα κανάλια διαθέτουν κλειδιά στερέωσης.


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (mm)ΠλάτοςΎψοςΜήκοςΠλάγια απορροή καναλιούΑπορροή από κάτω
Α220(εσωτερικό 150)130(εσωτερικό 75)1000σε Φ60,Φ75,σε Φ80,Φ100,Φ125
Β220(εσωτερικό 150)200(εσωτερικό 150)1000σε Φ75,Φ100σε Φ80,Φ100,Φ125

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr