Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πλαστικά με μεταλλική σχάρα.

C.C.1. Κανάλι πλαστικό με μεταλλική σχάρα κλάσεως Α15.C.C.1. Κανάλι πλαστικό με μεταλλική σχάρα κλάσεως Α15.

***Τα κανάλια είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP) και οι σχάρες είναι γαλβανισμένες εν θερμώ.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότητα γωνιακής σύνδεσης χωρίς ειδικό εξάρτημα.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότητα κάθετης απορροής σε Φ40 ,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80 και πλάγιας απορροής με ειδικό τερματικό.


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (mm)ΠλάτοςΎψοςΜήκοςΠλάγια απορροή καναλιούΑπορροή από κάτω
Α110(εσωτερικό 80)60(εσωτερικό 35)1000σε Φ40σε Φ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80
Β110(εσωτερικό 80)70(εσωτερικό 50)1000σε Φ40,Φ50σεΦ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80

φωτογραφίες :

Απορροή καναλιών Α,Β από το πλάι σε Φ40 ,Φ50.

Εξάρτημα τάπα ή απορροή καναλιού.

Κανάλια Α,Β.

Απορροή καναλιού από κάτω.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr