Σχάρες / Σχάρες πλαστικές

B.C.1. Πλαστικές σχάρες με πλαίσιο χρώμα μαύροB.C.1. Πλαστικές σχάρες με πλαίσιο χρώμα μαύρο

Πλαστικές σχάρες με πλαίσιο χρώμα μαύρο
μόνο για πεζούς


χαρακτηριστικά :

διαστάσεις

150mm x 150mm
200mm x 200mm


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr