Σχάρες / Σχάρες πλαστικές

B.C.2. Πλαστικές σχάρες με πλαίσιο χρώμα γκριB.C.2. Πλαστικές σχάρες με πλαίσιο χρώμα γκρι

Πλαστικές σχάρες με πλαίσιο χρώμα γκρι μόνο για πεζούς


χαρακτηριστικά :

διαστάσεις

200mm x 200mm
300mm x 300mm
400mm x 400mm
550mm x 550mm


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr