ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ

 


φωτογραφίες :

ΣΙΦΩΝΙ ΠΙΠΑ ΣΕ Φ100 ΚΑΙ Φ125

απλός μηχανοσίφωνας Φ100,Φ125,Φ140,Φ160

ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ SPECIAL ΣΕ Φ100,Φ125,Φ140,Φ160

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr