ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

 


φωτογραφίες :

σιφώνι δαπέδου βαλσίρ.

σιφώνι δαπέδου με μεταλλικό σχαράκι ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ.

σιφώνι δαπέδου ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ με πλαστικό σχαράκι “μικρό”.

σιφώνι δαπέδου ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ με πλαστικό σχαράκι “μεγάλο”.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr