Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα

C.E.1. Κανάλι πλαστικό με πλαστική σχάρα χρώματος μαύρου κλάσεως Α15C.E.1. Κανάλι πλαστικό με πλαστική σχάρα χρώματος μαύρου κλάσεως Α15

***Τα κανάλια και οι σχάρες είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο(PP).
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότητα γωνιακής σύνδεσης χωρίς ειδικό εξάρτημα.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότητα κάθετης απορροής σε  Φ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80 και πλάγιας απορροής σε Φ40,Φ50 με ειδικό τερματικό.


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (mm)ΠλάτοςΎψοςΜήκοςΠλάγια απορροή καναλιούΑπορροή από κάτω
Α110(εσωτερικό 80)60(εσωτερικό 35)1000σε Φ40σε Φ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80
Β110(εσωτερικό 80)70(εσωτερικό 50)1000σε Φ40,Φ50σεΦ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80

φωτογραφίες :

Κανάλια Α,Β

Γωνιακή σύνδεση καναλιών χωρίς ειδικό εξάρτημα.

Απορροή καναλιών από κάτω.

Πλάγια πορροή καναλιών.

Εξάρτημα τάπα ή απορροή καναλιών.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr