Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα

C.E.3. Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα (μαύρου χρώματος) και κλειδιά στερέωσης κλάσεως Α15C.E.3. Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα (μαύρου χρώματος) και κλειδιά στερέωσης κλάσεως Α15

***Τα κανάλια είναι κατασκευασμένα από ABS.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότηα γωνιακής σύνδεσης χωρίς ειδικό εξάρτημα.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότητα κάθετης απορροής σε Φ80,Φ100,Φ125 και πλάγιας απορροής σε Φ60,Φ75,Φ100  με ειδικό τερματικό.

***Τα κανάλια διαθέτουν κλειδιά στερέωσης για τις σχάρες.


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (mm)ΠλάτοςΎψοςΜήκοςΠλάγια απορροή καναλιούΑπορροή από κάτω
Α220(εσωτερικό 150)130(εσωτερικό 75)1000σε Φ60,Φ75,σε Φ80,Φ100,Φ125
Β220(εσωτερικό 150)200(εσωτερικό 150)1000σε Φ75,Φ100σε Φ80,Φ100,Φ125

φωτογραφίες :

Κανάλι Β.

Πλάγιες απορροές καναλιού και απορροές από κάτω.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr