Κανάλια Απορροής Ομβρίων / Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα

C.E.4. Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα (μπεζ, γκρι χρώματος) κλάσεως Α15,Β125C.E.4. Κανάλια πλαστικά με πλαστική σχάρα (μπεζ, γκρι χρώματος) κλάσεως Α15,Β125

***Τα κανάλια και οι σχάρες είναι κατασκευασμένα από πολυβυνιλοχλωρίδιο(PVC) και έχουν αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότηα γωνιακής σύνδεσης χωρίς ειδικό εξάρτημα.
***Τα κανάλια έχουν την δυνατότητα κάθετης απορροής σε Φ100 με ειδικό τερματικό και πλάγιας απορροής σε Φ40,Φ100 με ειδικό τερματικό.

***Οι σχάρες είναι μήκους 500mm.


χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (mm)ΠλάτοςΎψοςΜήκοςΠλάγια απορροή καναλιούΑπορροή από κάτω
Α135(εσωτερικό 98)60(εσωτερικό 35)500σε Φ40σε Φ100
Β135(εσωτερικό 94)120(εσωτερικό 75)1000σε Φ75σε Φ75,Φ100

φωτογραφίες :

Σχάρα κλάσεως Α15 στο κανάλι Α.

Σχάρα κλάσεως Α15 στο κανάλι Β.

Σχάρα κλάσεως Β125 στο κανάλι Α.

Σχάρα κλάσεως Β125 στο κανάλι Β.

Κανάλι Β μαζί με το εξάρτημα τάπα ή έξοδο σε Φ100.

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr