Σχάρες / Σχάρες μαντεμένιες για κανάλια και φρεάτια

B.B.1. Σχάρες Μαντεμένιες Κλάσεως C250.B.B.1. Σχάρες Μαντεμένιες Κλάσεως C250.

Σχάρες καναλιών απορροής υδάτων συνοδευόμενες, ή μη, από αντίστοιχες ράγες έδρασης, μήκους 1 μέτρου.
Οι ράγες χρησιμοποιούνται ανά ζευγάρι για κάθε σχάρα και εξασφαλίζουν σταθερή εγκατάσταση κατά μήκος του υπό κατασκευή καναλιού.
Εάν πρόκειται να τοποθετηθούν σε περιοχές που δεν θα υποβάλλονται σε μεγάλα φορτία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αντί για ράγες, σιδερογωνιές (μεγέθους 35x35mm.)


χαρακτηριστικά :

Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ – 25 tn).
Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διαστάσεις(mm).Πλάτος.Μήκος.Καθαρό άνοιγμα.Ύψος.
200x1000200100015030
250x1000250100020030
300x1000300100025030
400x1000400100035030
500x1000500100045030

φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr