Τρικάλων 18 Γέρακας | Δευτέρα-Σάββατο: 7πμ - 3μμ | τηλ. 210 6611953 - fax. 210 6612132     

B.B.3. Σχάρες Μαντεμένιες κλάσεως C250

Σχάρες / Σχάρες μαντεμένιες για κανάλια και φρεάτια

Περιγραφή:

  • Τετράγωνες  σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ – 25 tn).
  • Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
  • Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διαστάσεις:

πλάτος x μήκος :

400mm x 400mm
500mm x 500mm

700mm x 700mm

Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Τρικάλων 18 – Γέρακας

τηλ. 210 6611953
fax. 210 6612132

email: info (at) plystakas.gr

.
.
© Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ - 2017