Σχάρες / Σχάρες μαντεμένιες για κανάλια και φρεάτια

B.B.3. Σχάρες Μαντεμένιες κλάσεως C250B.B.3. Σχάρες Μαντεμένιες κλάσεως C250

Τετράγωνες  σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.


χαρακτηριστικά :

  • Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ – 25 tn).
  • Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
  • Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διαστάσεις:

πλάτος x μήκος :

400mm x 400mm
500mm x 500mm

700mm x 700mm


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr