Σχάρες / Σχάρες μαντεμένιες για κανάλια και φρεάτια

B.B.2. Σχάρες Μαντεμένιες κλάσεως Α15B.B.2. Σχάρες Μαντεμένιες κλάσεως Α15

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.


χαρακτηριστικά :

  • Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
  •  Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
  •  Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 185.

πλάτος x μήκος :

150mm x 150mm
200mm x 200mm
300mm x 300mm
400mm x 400mm


φωτογραφίες :

Τρικάλων 18 – Γέρακας / τηλ. 210 6611953 / fax. 210 6612132 / plystakas.gr