Τρικάλων 18 Γέρακας | Δευτέρα-Σάββατο: 7πμ - 3μμ | τηλ. 210 6611953 - fax. 210 6612132     

B.B.2. Σχάρες Μαντεμένιες κλάσεως Α15

Σχάρες / Σχάρες μαντεμένιες για κανάλια και φρεάτια

Περιγραφή:

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
  •  Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
  •  Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 185.

πλάτος x μήκος :

150mm x 150mm
200mm x 200mm
300mm x 300mm
400mm x 400mm

Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Τρικάλων 18 – Γέρακας

τηλ. 210 6611953
fax. 210 6612132

email: info (at) plystakas.gr

.
.
© Ν. ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ - 2017